Emila Myntti, som just nu jobbar vid Strandis, har fått sin avhandling klar och kommer att utexamineras i till julen. Det gläder oss att hon valde att skriva om den intressanta historia som finns just där Strandis verkar i dag och hur vi kan dra nytta av det som storytelling.

Ett litet sammandrag för att väcka ert intresse:

Storströmmen, platsen där Strandis ligger idag har i alla tider fungerat som en slags knutpunkt. I slutet av 1600-talet lotsades de tre skeppen Jungfrun, Kräftan och Lejonet av Larsmobon Per Eriksson från Cronovarvet i Kronoby genom Storströmmen och vidare till Gamla hamn för att rustas. De nybyggda skeppen lastades ofta med virke och tjära innan de seglades till Stockholm. Skeppen var beställda av Svenska Amiralitetet, det vill säga militärflottan. Idag finns det två världsberömda båtvarv i Jakobstad, Baltic Yachts och Nautor ́s Swan som bygger vidare på skeppsbyggartraditionen.

Litet senare, i slutet på 1800-talet började man flotta stockar eller props som de kallades. Props användes för att staga upp gruvor och exporterades främst till Storbritannien. Storströmmen tycktes på vårarna bli världens centrum då flottningsmanskap s.k. “propsjassar” från inlandet kom och deltog i travningen av virket. Rop på främmande språk hördes, det vill säga finska, vilket var rätt sällsynt i Larsmo på den tiden. Här på den plats Strandis ligger idag fanns också en försäljningskiosk, som kallades “Ståndi” där flottningsmanskapet åt korv och drack pilsnern Bock. Det såldes också lemonad, örfilar och andra godsaker. En annan viktig händelse för Storströmmen var under nödåren på 1860-talet då man började bygga den omstridda bron över Furuholmssundet, d.v.s. Storströmmen. Det var den svåra hungersnöden som gjorde det aktuellt med förbindelse till staden. Arbetet bestod av att plocka stenar till bron och som ersättning fick man mjöl. Den nuvarande bron byggdes på 1960-talet då omfartsvägen kom till.

1985 köpte Dage och Ann-Marie Högberg dåvarande Strandcamping av Elin och Åke Snellman för att bygga vidare på Storströmmen som knutpunkt. Seden dess har det hela tiden utvecklats till vad Strandis består av idag, d.v.s. restaurang, café, affär, fiskrökeri, campingområde, konferensrum, bastubåt och en strandbastu.

Strandis präglas idag av dess historia och bygger på de gamla traditionerna. Platsen har haft internationell verksamhet genom de skepp som lotsades förbi, gruvprops som flottades och exporterades ut i världen liksom tjära och tranolja. På grund av närheten till havet har fiske har alltid varit viktigt för larsmoborna. Fiskrökeriet och dess produkter bygger på den gamla fisketraditionen och är välkänt i trakten. Flottarleden, landsvägen och turistströmmarna skapar möten mellan det lokala, det nationella och det internationella vilket gör Strandis idag till ett multifunktionellt företag och fortfarande en mycket central mötesplats.

 

 

Följ den här länken

så kan du läsa hennes avhandling om du vill fördjupa dig lite om vad som hänt hos oss ända sen 16-talet! Grattis till ett bra jobb Emilia! We like!

 

Tagged with:
 

Comments are closed.